Privacy

CLASS-MON no emmagatzema cap dada d'usuari. Totes les dades s'emmagatzemen únicament en el full de càlcul, que és propietat de l'usuari que la crea, i en el formulari, que també és propietat de l'usuari.

Tots els permisos que CLASS-MON requereix són exclusivament per a realitzar les funcions que s'han detallat (crear formularis, importar des Classroom ...). En cap cas les dades es prenen del full de dades o dels formularis de Google. Per tant, la seguretat de les dades és proporcionada pels servidors de Google.