CLASS-MON

CLASS-MON, un complement per a fulls de càlcul de Google Sheets que ajuda als professors a identificar les dificultats dels estudiants. Està especialment pensat per al treball per projectes, però es pot fer servir també en assignatures amb altres metodologies.

Actualment es pot utilitzar amb 4 plantilles diferents: ACTIVITATS, ACTITUDS QUALITATIVES, ACTITUDS FREQÜÈNCIA i UNITATS o TEMES.

ACTIVITATS: el professorat introdueix una llista d'activitats que els alumnes ha de realitzar i ells indiquen com les han realitzat.

ACTITUDS QUALITATIVES: el professorat introdueix una llista de les sessions i els alumnes indiquen quina actitud han tingut.

ACTITUDS FREQÜÈNCIA: el professorat introdueix una llista de les sessions i els alumnes indiquen en quina freqüència han tingut una bona actitud.

UNITATS O TEMES: el professorat introdueix una llista de les unitats didàctiques o dels temes treballats i els alumnes indiquen la seva comprensió.

CLASSMON crea automàticament un formulari amb totes les activitats, unitats o sessions i les següents opcions de resposta:

ACTIVITATS

 • No he fet l'activitat.

 • He fet l'activitat però tinc molts dubtes.

 • He fet l'activitat però amb alguns dubtes.

 • Ho he fet i crec que ho he entès.

ACTITUDS QUALITATIVES

 • He estat distret pràcticament tota l'hora, sense fer les tasques ni escoltar les explicacions.

 • En molts moments m'he distret amb els companys i no he realitzat totes les tasques.

 • He estat atent i treballant força estona, tot i que en algun moment m'he distret.

 • He aprofitat molt bé tota la sessió, escoltant i treballant quan calia.

ACTITUDS FREQÜÈNCIA

 • Gairebé mai.

 • Alguna vegada.

 • Sovint.

 • Molt sovint.

UNITATS O TEMES

 • No he entès gens el tema i em cal ajuda extra.

 • Estic començant a entendre el tema.

 • Considero que he entès el tema.

 • He entès el tema i el podria explicar als meus companys.

Quan un estudiant acaba una activitat, acaba una sessió o s'acaba una unitat, respon al formulari.

Si utilitza la plantilla Activitats o la plantilla Unitats, el professor sempre pot veure les dificultats dels alumnes. També pot detectar les activitats més complicades.

Si utilitza la plantilla Actituds, el professor veurà la percepció d'atenció i treball que el mateix alumne ha tingut.

Els alumnes també poden veure les seves respostes i l'avaluació del professor.