CLASS-MON

CLASS-MON, un complement per a fulls de càlcul de Google Sheets que ajuda als professors a identificar les dificultats dels estudiants. Està especialment pensat per al treball per projectes, però es pot fer servir també en assignatures amb altres metodologies.

Actualment es pot utilitzar amb dues plantilles diferents: ACTIVITATS i ACTITUDS.

ACTIVITATS: el professor introdueix una llista d'activitats que els alumnes ha de realitzar.

ACTITUDS: el professor introdueix una llista de les sessions.

CLASSMON crea automàticament un formulari amb totes les activitats o sessions i les següents opcions de resposta:

ACTIVITATS

  • No he fet l'activitat.
  • Ho fet l'activitat però tinc molts dubtes.
  • Ho fet l'activitat però amb alguns dubtes.
  • Ho he fet i crec que ho he entès.

ACTITUDS

  • He estat distret pràcticament tota l'hora, sense fer les tasques ni escoltar les explicacions.
  • En molts moment m'he distret amb els companys i no he realitzat totes les tasques.
  • He estat atent i treballant força estona, tot i que en algun moment m'he distret.
  • He aprofitat molt bé tota la sessió, escoltant i treballant quan calia.

Quan un estudiant acaba una activitat o acaba una sessió, respon al formulari.

Si utilitza la plantilla Activitats, el professor sempre pot veure les dificultats dels alumnes. També pot detectar les activitats més complicades.

Si utilitza la plantilla Actituds, el professor veurà la percepció d'atenció i treball que el propi alumne ha tingut.

Els alumnes també poden veure les seves respostes i l'avaluació del professor.