CLASS-MON

CLASS-MON, un complement per a fulls de càlcul de Google Sheets que ajuda als professors a identificar les dificultats dels estudiants. Està especialment pensat per al treball per projectes, però es pot fer servir també en assignatures amb altres metodologies.

El professor introdueix una llista d'activitats que els alumnes ha de realitzar.

CLASSMON crea automàticament un formulari amb totes les activitats i les següents opcions de resposta:

  • No he fet l'activitat.
  • Ho fet l'activitat però tinc molts dubtes.
  • Ho fet l'activitat però amb alguns dubtes.
  • Ho he fet i crec que ho he entès.

Quan un estudiant acaba una activitat, respon al formulari.

El professor sempre pot veure les dificultats dels alumnes. També pot detectar les activitats més complicades.

Els alumnes també poden veure les seves respostes i l'avaluació del professor.